XE TẢI NHẸXem tất cả

Giá bán: Liên hệ
Báo giá mới nhất
Nhận khuyến mãi từ ISUZU

Báo giá mới nhất
Nhận khuyến mãi từ ISUZU

Tải trọng: 2.455kg
Kích thươc lòng thùng: 4400 x 1890 x 1770

Giá bán: Liên hệ
Báo giá mới nhất
Nhận khuyến mãi từ ISUZU

Báo giá mới nhất
Nhận khuyến mãi từ ISUZU

Tải trọng: 2.455kg
Kích thươc lòng thùng: 4400 x 1890 x 1770

Giá bán: Liên hệ
Báo giá mới nhất
Nhận khuyến mãi từ ISUZU

Báo giá mới nhất
Nhận khuyến mãi từ ISUZU

Tải trọng: 2280 KG
Kích thước lòng thùng : 3650 x 1890 x 1890

Giá bán: Liên hệ
Báo giá mới nhất
Nhận khuyến mãi từ ISUZU

Báo giá mới nhất
Nhận khuyến mãi từ ISUZU

Tải trọng: 2280 KG
Kích thước lòng thùng : 3510 x 1890 x 1890

Giá bán: Liên hệ
Báo giá mới nhất
Nhận khuyến mãi từ ISUZU

Báo giá mới nhất
Nhận khuyến mãi từ ISUZU

Tải trọng: 2280 KG
Kích thước lòng thùng : 3650 x 1890 x 450

Giá bán: Liên hệ
Báo giá mới nhất
Nhận khuyến mãi từ ISUZU

Báo giá mới nhất
Nhận khuyến mãi từ ISUZU

Tải trọng: 2780 KG
Kích thước lòng thùng : 4400 x 1890 x 1770

Giá bán: Liên hệ
Báo giá mới nhất
Nhận khuyến mãi từ ISUZU

Báo giá mới nhất
Nhận khuyến mãi từ ISUZU

Tải trọng: 2700 kG
Kích thước lòng thùng : 4400 x 1890 x 1770

Giá bán: Liên hệ
Báo giá mới nhất
Nhận khuyến mãi từ ISUZU

Báo giá mới nhất
Nhận khuyến mãi từ ISUZU

Tải trọng: 1990KG
Kích thước lòng thùng: 4440 x 1890 x 1890mm

Giá bán: Liên hệ
Báo giá mới nhất
Nhận khuyến mãi từ ISUZU

Báo giá mới nhất
Nhận khuyến mãi từ ISUZU

Tải trọng: 1990KG
Kích thước lòng thùng: : 4400 x 1890 x 1890mm

Giá bán: Liên hệ
Báo giá mới nhất
Nhận khuyến mãi từ ISUZU

Báo giá mới nhất
Nhận khuyến mãi từ ISUZU

Tải trọng: 1990Kg
Kích thước lòng thùng: 4400 x 1890 x 1890

Giá bán: Liên hệ
Báo giá mới nhất
Nhận khuyến mãi từ ISUZU

Báo giá mới nhất
Nhận khuyến mãi từ ISUZU

Tải Trọng: 1990kg
Kích Thước lòng thùng: 4400 x 1890 x 1890

Giá bán: Liên hệ
Báo giá mới nhất
Nhận khuyến mãi từ ISUZU

Báo giá mới nhất
Nhận khuyến mãi từ ISUZU

Tải trọng: 1990kg
Kích thường lòng thùng: 4400 x 1890 x 1890

XE TẢI TRUNGXem tất cả

Giá bán: Liên hệ
Báo giá mới nhất
Nhận khuyến mãi từ ISUZU

Báo giá mới nhất
Nhận khuyến mãi từ ISUZU

Trọng tải: 5.700 kg (Thùng Mui Bạt)
Kích thước lòng thùng: 6300 x 2120 x 2050 mm

Giá bán: Liên hệ
Báo giá mới nhất
Nhận khuyến mãi từ ISUZU

Báo giá mới nhất
Nhận khuyến mãi từ ISUZU

Trọng tải: 5.100 kg (thùng kín chở PALLET)
Kích thước thùng: 6310 x 2110 x 2480 mm

Giá bán: Liên hệ
Báo giá mới nhất
Nhận khuyến mãi từ ISUZU

Báo giá mới nhất
Nhận khuyến mãi từ ISUZU

Trọng tải: 3490 kg (thùng kín)
Kích thước lòng thùng: 5210 x 2120 x 1890 mm

Giá bán: Liên hệ
Báo giá mới nhất
Nhận khuyến mãi từ ISUZU

Báo giá mới nhất
Nhận khuyến mãi từ ISUZU

Trọng tải: 3490 kg (thùng Mui Bạt)
Kích thước lòng thùng: 5210 x 2120 x 1890 mm

Giá bán: Liên hệ
Báo giá mới nhất
Nhận khuyến mãi từ ISUZU

Báo giá mới nhất
Nhận khuyến mãi từ ISUZU

Trọng tải: 3490 kg (thùng kín CHỞ PALLET)
Kích thước lòng thùng: 5210 x 2110 x 2470 mm

Giá bán: Liên hệ
Báo giá mới nhất
Nhận khuyến mãi từ ISUZU

Báo giá mới nhất
Nhận khuyến mãi từ ISUZU

Trọng tải: 5.400 kg (thùng kín)
Kích thước lòng thùng: 6210 x 2120 x 2050 mm

Giá bán: Liên hệ
Báo giá mới nhất
Nhận khuyến mãi từ ISUZU

Báo giá mới nhất
Nhận khuyến mãi từ ISUZU

Tải trọng: 6.400Kg
Kích thước lòng thùng: 5800 x 2430 x 2060

Giá bán: Liên hệ
Báo giá mới nhất
Nhận khuyến mãi từ ISUZU

Báo giá mới nhất
Nhận khuyến mãi từ ISUZU

Tải trọng: 6700kg
Kích thước lòng thùng: 5800 x 2380 x 2060

Giá bán: Liên hệ
Báo giá mới nhất
Nhận khuyến mãi từ ISUZU

Báo giá mới nhất
Nhận khuyến mãi từ ISUZU

Tải trọng: 5400kg
Kích thước lòng thùng: 7530 x 2420 x 2580

Giá bán: Liên hệ
Báo giá mới nhất
Nhận khuyến mãi từ ISUZU

Báo giá mới nhất
Nhận khuyến mãi từ ISUZU

Trọng tải: 6.400 kg (thùng kín)
Kích thước lòng thùng: 6700 x 2350 x 2060 mm

Giá bán: Liên hệ
Báo giá mới nhất
Nhận khuyến mãi từ ISUZU

Báo giá mới nhất
Nhận khuyến mãi từ ISUZU

Trọng tải: 6.500 kg (thùng Mui Bạt)
Kích thước lòng thùng: 6700 x 2370 x 2060 mm

Giá bán: Liên hệ
Báo giá mới nhất
Nhận khuyến mãi từ ISUZU

Báo giá mới nhất
Nhận khuyến mãi từ ISUZU

Trọng tải: 5.500 kg (thùng kín CHỞ PALLET)
Kích thước lòng thùng: 6720 x 2350 x 2520 mm

XE TẢI NẶNGXem tất cả

Giá bán: Liên hệ
Báo giá mới nhất
Nhận khuyến mãi từ ISUZU

Báo giá mới nhất
Nhận khuyến mãi từ ISUZU

Trọng tải: 7.500 kg (thùng Mui Bạt)
Kích thước lòng thùng: 9620 x 2380 x 2150 mm

Giá bán: Liên hệ
Báo giá mới nhất
Nhận khuyến mãi từ ISUZU

Báo giá mới nhất
Nhận khuyến mãi từ ISUZU

Trọng tải: 7.200 kg (thùng kín)
Kích thước lòng thùng: 9640 x 2350 x 2320 mm

Giá bán: Liên hệ
Báo giá mới nhất
Nhận khuyến mãi từ ISUZU

Báo giá mới nhất
Nhận khuyến mãi từ ISUZU

Trọng tải: 6.520 kg (thùng kín)
Kích thước lòng thùng: 9630 x 2430 x 2580 mm

Giá bán: Liên hệ
Báo giá mới nhất
Nhận khuyến mãi từ ISUZU

Báo giá mới nhất
Nhận khuyến mãi từ ISUZU

Trọng tải: 6.500 kg (thùng kín CHỞ PALLET 1)
Kích thước lòng thùng: 9620 x 2350 x 2500 mm

Giá bán: Liên hệ
Báo giá mới nhất
Nhận khuyến mãi từ ISUZU

Báo giá mới nhất
Nhận khuyến mãi từ ISUZU

Trọng tải: 14.200 kg (Thùng Mui Bạt)
Kích thước lòng thùng: 9420 x 2380 x 2150 mm

Giá bán: Liên hệ
Báo giá mới nhất
Nhận khuyến mãi từ ISUZU

Báo giá mới nhất
Nhận khuyến mãi từ ISUZU

Trọng tải: 14.000kg ( Thùng Chở Pallet )
Kích thước lòng thùng: 9430 x 2350 x 2580

XE BÁN TẢI ISUZUXem tất cả

Giá bán: Liên hệ
Báo giá mới nhất
Nhận khuyến mãi từ ISUZU

Báo giá mới nhất
Nhận khuyến mãi từ ISUZU

Trọng tải: 1840 kg 
Kích thước lọt lòng thùng xe: 1495 x 1530 x 490 mm

Giá bán: Liên hệ
Báo giá mới nhất
Nhận khuyến mãi từ ISUZU

Báo giá mới nhất
Nhận khuyến mãi từ ISUZU

Trọng tải: 1945 kg 
Kích thước lọt lòng thùng xe: 1495 x 1530 x 490 mm

XE TẢI ĐÔNG LẠNHXem tất cả

Giá bán: Liên hệ
Báo giá mới nhất
Nhận khuyến mãi từ ISUZU

Báo giá mới nhất
Nhận khuyến mãi từ ISUZU

Trọng tải: 1950 – 2490 kg
Kích thước thùng: 4380 x 1770 x 1870 mm

Giá bán: Liên hệ
Báo giá mới nhất
Nhận khuyến mãi từ ISUZU

Báo giá mới nhất
Nhận khuyến mãi từ ISUZU

Trọng tải: 14450 kg (đông lạnh)
Kích thước thùng: 9420 x 2360 x 2150 mm

Giá bán: Liên hệ
Báo giá mới nhất
Nhận khuyến mãi từ ISUZU

Báo giá mới nhất
Nhận khuyến mãi từ ISUZU

Trọng tải: 3490 kg (đông lạnh)
Kích thước thùng: 5160 x 2155 x 1900 mm

Giá bán: Liên hệ
Báo giá mới nhất
Nhận khuyến mãi từ ISUZU

Báo giá mới nhất
Nhận khuyến mãi từ ISUZU

Trọng tải: 1490 – 2150 kg
Kích thước thùng: 3560 x 1770 x 1870 mm

KIẾN THỨC - CHIA SẺ