Người dân tộc thiểu số không biết chữ được học và thi lấy giấy phép lái xe

Người dân tộc thiểu số không biết đọc, biết viết tiếng Việt phải trải qua thời gian học lý thuyết và thực hành theo quy định. Tuy nhiên việc dạy và thi được tổ chức phù hợp với thực tế của học viên.
UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành quy định tổ chức đào tạo, sát hạch để cấp giấy phép lái xe mô tô hai bánh hạng A1 cho đồng bào dân tộc thiểu số không biết đọc, viết tiếng Việt trên địa bàn tỉnh.

Theo quy định mới, đồng bào dân tộc thiểu số không biết đọc, biết viết tiếng Việt tại tỉnh Nghệ An sẽ được học và sát hạch cấp GPLX mô tô 2 bánh hạng A1.

Học viên tham gia học và sát hạch ngoài các quy định hiện hành phải được UBND cấp xã xác nhận là đồng bào dân tộc thiểu số không biết đọc, biết viết. Các học viên phải trải qua quá trình học lý thuyết và thực hành với chương trình được xây dựng phù hợp với khả năng nhận biết của họ.

Để đảm bảo việc dạy và học đáp ứng được yêu cầu, giáo viên tại các Trung tâm đào tạo sát hạch giấy phép lái xe mô tô hai bánh hạng A1 phải có khả năng truyền đạt bằng tiếng phù hợp với đa số đồng bào dân tộc thiểu số trong lớp học. Nếu cơ sở đào tạo không có giáo viên biết tiếng đồng bào dân tộc thiểu số có thể hợp đồng với người biết tiếng dân tộc thiểu số có trình độ trung cấp trở lên phiên dịch để cùng tham gia giảng dạy, sát hạch.

Theo quy định này, thời gian đào tạo lái xe mô tô hai bánh hạng A1 là 12 giờ (lý thuyết 10 giờ, thực hành lái xe 2 giờ). Các học viên phải hoàn thành các môn học gồm: Pháp luật giao thông đường bộ; Kỹ thuật lái xe; Thực hành lái xe.

Giáo trình, giáo án đào tạo dựa trên cơ sở giáo trình đã được Bộ GTVT ban hành có điều chỉnh phù hợp với khả năng tiếp nhận của học viên và phải được Sở GTVT Nghệ An phê duyệt. Việc đào tạo phải linh hoạt, giảng dạy chủ yếu bằng hình ảnh trực quan và hỏi – đáp là chính.

Quy trình sát hạch lý thuyết được thực hiện bằng phương pháp hỏi – đáp. Sát hạch viên ghi lại nội dung đáp án của học viên vào bài thi. Học viên phải điểm chỉ vào bài thi này sau khi kết thúc thời gian thi.

Phần sát hạch thực hành lái xe phải thực hiện theo đúng quy trình do Tổng cục Đường bộ Việt Nam ban hành.

UBND tỉnh Nghệ An khuyến khích các cơ sở đào tạo miễn phí hoặc giảm học phí cho người dân tộc thiểu số không biết đọc, viết tiếng Việt tham gia học và thi lấy giấy phép lái xe.

Việc tổ chức dạy và sát hạch lấy GPLX mô tô hạng A1 cho người dân tộc thiểu số không biết tiếng Việt sẽ được triển khai từ ngày 15/10 tới.

Hoàng Lam

Tin Liên Quan